Новият роман на Умберто Еко „Нулев брой“- за паразитната журналистика и „втечненото общество“

Всеки роман на Умберто Еко предизвиква дискусии, превръща се в запомнящ се знак на днешния ни свят. „Името на розата“, „Махалото на Фуко“ дадоха на  автора им-  теоретик и културолог,  ново качество- разказвач на истории, важни за съвремието ни- със  знаковия си  смисъл. Новият роман на Еко „Нулев брой“ представя един сатиричен, повече мрачен пейзаж…

Глобализация и балканизация, или от компютъра към живото изкуство

В началото на ХХІ век визията за съвременно  общество се свързва с модерните технологии и медии, които създават общи стандарти на информираност и живот. Светът, превърнат в едно обозримо, макар и голямо село,  намери своята дефини- ция в глобализацията. Ако се вгледаме в ежедневието на европееца, американеца или японеца, е ясно, че то е свързано…

GLOBALIZATION AND BALKANIZATION OR FROM THE COMPUTER TO THE LIVE ART

Prof. Dr. Miroslava Kortenska, Theatre critic and cultural analyst, professor at the South-West University “N.Rilsky” in Blagoevgrad, Bulgaria. kortenska5@abv.bg GLOBALIZATION AND BALKANIZATION OR FROM THE COMPUTER TO THE LIVE ART Abstract: Since the beginning of the 21st century the vision of the modern society has been associated with the modern technologies and media which create…

Civilization paradox: Bulgaria- Europe

Prof. PhD in History of Arts Miroslava Kortenska, South-West University N. Rilski, Blagoevgrad kortenska5@abv.bg Civilization paradox: Bulgaria- Europe /Parallel of identities: Cultural profile from the beginning of the 20th century and social processes during the 21st century in Bulgaria/ The problem of collective identity is among the most discussed since it is related to the…