• Семинарът „Класика и съвременност“ част от проекта „Нови посоки“, на ЮЗУ за 2015 г.

DSCI3875

С Веселин Мезеклиев в Крайова, на спектакъла на Роберт Уилсън „Носорози“, 2015 г