Културен вертикал

Изследване на българската култура и театър в последното десетилетие на ХХ век, спечелила конкурс на Министерството на културата, по програма „Помощ за книгата“. Представена на фестивала „Охридско лято“, Македония, 2001 г.

Издателство „Епсилон“, София, 1998 г.

Културен компас

Книгата е спечелила конкурс в МОН, както и по програма „Помощ за книгата“ на Министерство на културата и в програма „Култура“ на Столична община. Представена е в българските културни центрове в Скопие и в Москва, както и в Белград, Франкфурт и в Салона на изкуствата в София, 2007 г.

Издателство „Д-р Иван Богоров“, София, 2006 г., мека корица, 347 стр.

Свалете книгата

Културната мисия на кръга "Мисъл"

Монографията „Културната мисия на кръга „мисъл“ е издадена в рамките на научния проект „Пътят към Европа“/2006-2010 г./ към Фонд „Научни изследвания“ на МОН, спечелила е конкурса „Помощ за книгата“ на Министерство на културата.

Номинирана от Съюза на учените в България за монография с високи научно-изследователски постижения, 2010 г.

Представена е по повод юбилейната програма на Народната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ – София, ноември 2008 г., както и в Салона на изкуствата, НДК, София- 2009 г.

Издателство „Емас“, София 2008 г., твърда корица, 382 стр.

Свалете книгата

Яворов и театърът

Научна монография за разширяване на културно – историческото наследство на П.К. Яворов.

Издателство „Захарий Стоянов“, София 2015 г., твърда корица, 290 стр.

Свалете книгата

Глас от общественото мнение

Тази книга регистрира нелекия процес за формиране на един от важните белези на съвремието ни – общественото мнение. Това е една придобивка, която се отвоюва с усилия, ето защо книгата носи енергията на създаването на самоличност от нов тип за самото общество и неговите граждани. Промяната не дойде наготовo с Прехода, а е знак, че европеизирането ни е вече в ход.

Свалете съдържанието