Народният театър погреба  Гео Милев

Спектакълът „Гео“ на режисьора Иван Добчев фокусира интелигенцията като жертва Търсенето на неизвестния гроб на Гео Милев, безследно изчезнал през 25-та година на миналия век, на 30 години, ваденето на духа му от изоставен кладенец, който при това се оказва не единствен, в пустинния пейзаж , изпълнил сцената с множество подобни дупки, в които са…