СТАНИ, ЛАЗАРЕ!

Проф. Мирослава  Кортенска В дните на Страстната седмица преминаваме през множеството  метаморфози на празника, по стъпките на Спасителя, от възгласите- „Разпни го!“ до „Осанна!“. На този български Великден обаче е добре да чуем и възгласа: Стани, Лазаре!, с който започва Страстната седмица. Лазар, беден, болен, заминал в отвъдното е върнат към живот от Спасителя. Това…