Проф. Мирослава Кортенска НЕНУЖНИЯТ ЯВОРОВ, НЕНУЖНИЯТ ТАЛАНТ На 29 октомври 1914 г Яворов слага край на живота си. Не е навършил 37 години. Роден в годината на Освобождението на България от турско робство- 1878 г., поетът се превръща в знак на новото време, в знак на българските преобразования през 20-ти век. Светла личност, голям талант,…