"Престъпленията срещу човечеството и тяхното отражение в 21 век"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стихотворението „Арменци“на Яворов- поетическа емблема на модерната цивилизованост“
Период
05.06.2015 – 06.06.2015 г.
Организатор
БАН

"Д-р Кръстев и духът на модернизма"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Д-р Кърстев и естетиката на насладата“
Период
04.06.2015 – 12.06.2015 г.
Организатор
СУ „Климент Охридски“

"Културна идентичност и устойчивост"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Новите-стари идентичности на Балканите“
Период
25.11.2014 – 27.11.2014 г.
Организатор
Македонска академия на науките и изкуствата

"Хуманитарните науки днес"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Културната мисия на Яворов- драми, критика, театрална дейност“
Период
15.11.2014 – 16.11.2014 г.
Организатор
Съюз на учените в България

"Славистиката и българистиката днес"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
П.К.Явороов- разширяване на културно-историческото му наследство“
Период
22.10.2014 – 24.10.2014 г.
Организатор
Факултет „Славянски филологии“- ЮЗУ

"Дигитална култура, медии и образование"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образованието, медиите и културата- определящи за съвременния профил на обществото ни
Период
12.10.2012 – 13.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ „Н.Рилски“

"Образованието и медиите"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Положителният образ на образованието в медиите“
Период
16.03.2012 – 17.03.2012 г.
Организатор
Фондация „Фридрих Еберт“, София

"Науката, образованието и изкуството през 21 век"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Танцовият театър- съвременният език на сцената+
Период
09.09.2010 – 10.09.2010 г.
Организатор
Къюз на учените в България, клон Благоевград

Майски четения "Дни на науката 2010"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Пътят към Европа или за културната мисия на кръга „Мисъл“
Период
21.05.2010 – 22.05.2010 г.
Организатор
Съюз на учените в България, клон Велико Търново

"Религията и културата- като неразривна връзка между народите"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Ролята на културата в трансформацията на обществото“
Период
06.05.2010 – 08.05.2010 г.
Организатор
Министрество на културата на Р. Македония

"Културата на 21 век"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Културният облик на Балканите“
Период
24.10.2008 – 27.10.2008 г.
Организатор
Институт по история на изкуствата, Париж, Франция

"Науката, образованието и изкуството през 21 век"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Пътят към Европа“
Период
26.09.2008 – 27.09.2008 г.
Организатор
Съюз на учените в България, клон Благоевград

"За връзката на поколенията в театъра"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Новата Берлинска стена между поколенията
Период
12.10.2006 – 15.10.2006 г.
Организатор
Световна асоциация на театралните критици, Лондон

"Идеята за театър, образованието и културата в контекста на днешните Балкани"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвремените Балкани-културен контекст
Период
10.05.2001 – 12.05.2001 г.
Организатор
ЮЗУ „Н.Рилски“-Благоевград

"Слово, изкуство, мир"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Глобализация и балканизация“
Период
05.05.2000 – 08.05.2000 г.
Организатор
Аристотелос университет – Солун, Община – Солун, Гърция

"Изтъкнати лектори"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Отместеното поколение в българския театър“
Период
17.04.2000 – 18.04.2000 г.
Организатор
Американски университет- Благоевград