"Пътят към Европа"

Период на провеждане
16.10.2007 – 16.10.2010 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Фонд „Научни изселдавния“
Бюджет
60000,00 лв.

"Европейска алея на културата", София, 2011г.

Период на провеждане
30.07.2011 – 31.07.2011 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
Столична община, програма „Европа“
Бюджет
18000,00 лв.

Творческа работилница "Нови посоки"

Период на провеждане
26.02.2015 – 01.12.2015 г.
Форма на участие
Ръководител проект
Финансиран от
ЮЗУ „Н.Рилски“- Благоевград,по наредба 9
Бюджет
3600,00 лв.

"Актуализиране на учебните програми във висшето образование, в съответствие с пазара на труда"

Период на провеждане
07.01.2013 – 27.12.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси“ на МОН
Бюджет
10000,00 лв.